Sairauskassa Sampas on työpaikkakassa, joka hoitaa vakuutettujensa sairaanhoitokulujen sairausvakuutus- ja lisäetuuskorvausten maksamisen.

Kassa toimii vakuutetuilleen Kelan paikallistoimistona sairaanhoitokulujen, sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahaetuuksien osalta. Kelan etuuksien lisäksi Sairauskassa myöntää lakisääteisiä etuuksia täydentäviä lisäetuuksia.