Sairauskassa Sampas on työpaikkakassa, joka hoitaa jäsentensä sairaanhoitokulujen sairausvakuutus- ja lisäetuuskorvausten maksamisen.

Kassa toimii jäsenilleen Kelan paikallistoimistona sairaanhoitokulujen, sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahaetuuksien osalta. Kelan etuuksien lisäksi sairauskassa myöntää lakisääteisiä etuuksia täydentäviä lisäetuuksia.