Sairauskassa Sampas on työpaikkakassa, joka maksaa vakuutetuilleen sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia sekä kassan sääntöjen mukaisia lisäetuuksia.

Sairausvakuutuslain mukaisiin korvauksiin kassa saa varat Kelalta. Kassan maksamat lisäetuudet rahoitetaan vakuutusmaksuilla.

Ylin päätäntävalta kassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella vakuutetulla on oikeus osallistua. Kassankokous valitsee hallituksen, joka edustaa kassaa sekä huolehtii kassan hallinnosta ja kassan toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.