Sairauskassa Sampas on työpaikkakassa, joka hoitaa jäsentensä sairaanhoitokustannusten sairausvakuutus- ja lisäetuuskorvausten maksamisen.

Kassa toimii jäsenilleen Kelan paikallistoimistona sairaanhoidonkustannusten, sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahaetuuksien osalta. Kelan etuuksien lisäksi sairauskassa myöntää lakisääteisiä etuuksia täydentäviä lisäetuuksia.

Kassan jäsenyys on pakollinen. Kassan jäsenyys tuo taloudellista turvaa sairauden kohdatessa ja edesauttaa terveyden ylläpitämistä.