Tarkemmat ohjeet korvausten hakemiseen löytyvät Korvausten hakeminen-välilehdeltä.

 • Lääkärinpalkkiot 80 %
 • Sairausvakuutuslain mukaan korvattavat lääkkeet 80 % (myös alkuomavastuuseen sisältyvistä lääkekustannuksista)
 • Terveyskeskusmaksut 100 %
 • Poliklinikka-, sarjahoito- ja päiväkirurgiamaksut 100 %
 • Sairaalan hoitopäivämaksut enintään 48,90 € / vrk
 • Kotisairaanhoidonmaksu (enintään 250,00 € kalenterivuodessa)
 • Lääkärin määräämät tarpeelliset hoidot ja tutkimukset:
  • Tutkimukset ja hoidot 100 % (laboratorio-, röntgen- ja ultraäänitutkimukset)
  • Magneettikuvaukset 80 % (erikoislääkärin määräämät)
  • Fysioterapia 75 % (enintään 500,00 € kalenterivuonna) / v. 2021 450,00 € / kv
  • Hierojan palkkiot 75 % (enintään 500,00 € / kalenterivuonna) v. 2021 450,00 € / kv
 • Tarpeelliset matkat lähimpään hoitopaikkaan 100 %
 • Sidokset, apuvälineet 75 % joka kolmas kalenterivuosi (jos ne eivät ole muun lain mukaan korvattavia) korvausyläraja 130,00 €
 • Hammashoidosta 90 % (enintään 500,00 € kalenterivuonna) myös terveyskeskuksessa annetusta hammashoidosta
 • Silmälaseista 90 % enintään 500,00 € (v. 2021 hankituista 450,00 €) ), joka toinen kalenterivuosi, yhden vuoden jäsenyyden jälkeen

Huom.
Lääkärin määräämän hieronnan, fysioterapian, kiropraktisen käsittelyn ja naprapaattisen hoidon antajan tulee olla ammattikoulutuksen saanut henkilö, joka on merkitty Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.


Ei korvattavia kustannuksia:

 • yksityisten lääkäriasemien ja sairaaloiden perimät toimisto-, laskutus-, e-resepti-, kantapalvelu- ja laitosmaksut
 • lääkärintodistukset ja -lausunnot, joilla haetaan muuta kuin sairausvakuutuslain mukaista etuutta
 • ajokorttitodistukset
 • MRI- ja röntgentutkimusten CD-tallenteet/kuvatulosteet
 • rokotteet
 • lääkkeet, jotka eivät ole sairausvakuutuslain mukaan korvattavia
 • mittarit ja laitteet (esim. verenpaine- ja pef-mittari)
 • sähköisestä reseptistä perittävä maksu