Tarkemmat ohjeet korvausten hakemiseen löytyvät Korvausten hakeminen -välilehdeltä.
 • Lääkärinpalkkiot 80 %
 • Sairausvakuutuslain mukaan korvattavat lääkkeet 80 % (myös alkuomavastuuseen sisältyvistä lääkekustannuksista)
 • Terveyskeskusmaksut 100 %
 • Poliklinikka-, sarjahoito- ja päiväkirurgiamaksut 100 %
 • Sairaalan hoitopäivämaksut enintään 49,60 € / vrk
 • Kotisairaanhoidonmaksu (enintään 250,00 € kalenterivuodessa)
 • Lääkärin määräämät tarpeelliset hoidot ja tutkimukset:
  • Tutkimukset ja hoidot 100 % (laboratorio-, röntgen- ja ultraäänitutkimukset)
  • Magneettikuvaukset 80 % (erikoislääkärin määrääminä)
  • Fysioterapia 75 %, enintään 600,00 € kalenterivuonna (v. 2022 500,00 €)
  • Hierojan palkkiot 75 %, enintään 500,00 € kalenterivuonna
   lääkärin antama määräys fysioterapiaan hyväksytään hierontamääräykseksi.
 • Tarpeelliset matkat lähimpään hoitopaikkaan Kelan matkakorvausperusteita noudattaen
 • Sidokset, apuvälineet 75 % joka kolmas kalenterivuosi, jos ne eivät ole muun lain mukaan korvattavia, korvausyläraja 130,00 €
 • Hammashoidosta 90 % , enintään 600,00 € kalenterivuonna, (v. 2022 500,00 €) myös terveyskeskuksessa annetusta hammashoidosta
 • Yksistä silmälaseista 90 % enintään 500,00 €, joka toinen kalenterivuosi, yhden vuoden vakuutussuhteen jälkeen
 • Korvausta ei myönnetä vuokrauspalvelusopimuksella hankituista silmälaseista.

Huom.

Lääkärin määräämän hieronnan, fysioterapian, kiropraktisen käsittelyn ja naprapaattisen hoidon antajan tulee olla ammattikoulutuksen saanut henkilö, joka on merkitty Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Lääkärin antama fysioterapiamääräys hyväksytään hierontamääräykseksi.


EI KORVATTAVIA KUSTANNUKSIA:

 • yksityisten lääkäriasemien ja sairaaloiden perimät toimisto-, laskutus-, e-resepti-, kantapalvelu- ja laitosmaksut
 • lääkärintodistukset ja -lausunnot, joilla haetaan muuta etuutta kuin sairausvakuutuslain mukaista sairauspäivärahaa tai lääkkeiden korvausoikeutta
 • ajokorttitodistukset
 • MRI- ja röntgentutkimusten CD-tallenteet/kuvatulosteet
 • rokotteet
 • lääkkeet, jotka eivät ole sairausvakuutuslain mukaan korvattavia
 • mittarit ja laitteet (esim. verenpaine- ja pef-mittari)
 • sähköisestä reseptistä perittävä maksu
 • hampaiden valkaisu