Ei korvattavat kustannukset


  • yksityisten lääkäriasemien ja sairaaloiden perimät toimisto-, laskutus-, e-resepti-, kantapalvelu- ja laitosmaksut
  • lääkärintodistukset ja -lausunnot, joilla haetaan muuta kuin sairausvakuutuslain mukaista etuutta
  • ajokorttitodistukset
  • MRI- ja röntgentutkimusten CD-tallenteet/kuvatulosteet
  • rokotteet
  • lääkkeet, jotka eivät ole sairausvakuutuslain mukaan korvattavia
  • mittarit ja laitteet (verenpaine- ja pef-mittari)
  • sähköisestä reseptistä perittävä maksu