Yksityiset leikkaukset

Kassa korvaa yksityisellä puolella tehdyt leikkaukset silloin, kun kysymyksessä on sairauden hoito.

Korvaus on 80 % lääkärin- ja anestesialääkärinpalkkiosta.

Laitosmaksuja ei Sairauskassa korvaa.


Korvaushakemuksen liitteet:

korvaushakemus SV 127

Selvityksessä tulee olla eriteltynä lääkärin palkkio-osuus ja laitosmaksun osuus (SV 127)

lasku

maksutosite