Hammashoito


Korvaus on 90 % kustannuksista, kuitenkin enintään 500,00 euroa kalenterivuodessa.

Hammashoidossa kassan lisäetuutta maksetaan hammaslääkärin, erikoishammaslääkärin, hammasteknikon, erikoishammasteknikon ja suuhygienistin suorittamasta hoitotyöstä peritystä palkkiosta tai maksusta. Hoitotyönä pidetään myös hampaiden tutkimusta, oikomishoitoa, proteettisia toimenpiteitä ja hammasteknistä työtä.

Myös terveyskeskuksessa annettu hammashoito on korvattavaa.

Korvausta ei makseta esteettisestä hoidosta eikä hampaiden hoitovälineistä.

90 %:n korvaus sisältää Kela-korvauksen.


Korvaushakemuksen liitteet yksityinen hammashoito:

  • korvaushakemus SV 127
  • SV 126 Selvitys hammaslääkärin/erikoishammaslääkärin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista
  • maksutosite

Korvaushakemuksen liitteet julkinen hammashoito:

  • lasku
  • maksutosite (verkkopankista tulostettu kuitti)