Hammashoito

Korvaus on 90 % kustannuksista, kuitenkin enintään 600,00 euroa kalenterivuodessa.

Hammashoidossa kassan lisäetuutta maksetaan hammaslääkärin, erikoishammaslääkärin, hammasteknikon, erikoishammasteknikon ja suuhygienistin suorittamasta hoitotyöstä peritystä palkkiosta tai maksusta.

Hoitotyönä pidetään myös hampaiden ja suun tutkimusta, hammasröntgentutkimusta, oikomishoitoa, purentakiskon, uniapneakiskon, hammasproteesin ja hammasteknisiä kustannuksia sekä hammashoitoon liittyvien materiaalien ja teknisen työn kustannuksia.

Lisäetuutena korvataan enintään 600,00 euroa kunakin kalenterivuonna annetusta hoidosta.

Myös terveyskeskuksessa annettu hammashoito on korvattavaa.

Korvausta ei makseta esteettisestä hoidosta eikä hampaidenhoitovälineistä.
Korvausta ei makseta hampaiden valkaisusta.

90 %:n korvaus sisältää mahdollisen Kela-korvauksen.

Hammashoito ei sisälly sairauskassan suorakorvaussopimuksiin, minkä vuoksi hammashoitoon liittyvät kustannukset tulee maksaa kokonaan hammaslääkärille / palveluntuottajalle eikä kustannuksista tule vähentää Kela-korvausta - mainitse kassalla, että vähennystä EI SAA tehdä.
Jos hammaslääkäri on vähentänyt Kela-korvauksen hoidon hinnasta, saattaa kassan lisäetuuskorvauksen saaminen viivästyä.

Korvaushakemuksen liitteet yksityinen hammashoito:

Hammaslääkäri

 • korvaushakemus SV 127
 • SV 126 Selvitys hammaslääkärin/erikoishammaslääkärin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista
 • lasku
 • maksutosite
 • HUOM!
  Jos kuitissa on maininta "siirretty Svean rahoituspalveluun" liitä kuitin liitteeksi lasku ja maksukuitti

Suuhygienisti

 • korvaushakemus SV 127
 • SV 3SHM Tutkimus- ja hoitomääräys suuhygienistin antamaan hoitoon
 • SV 3SHS Selvitys suuhygienistin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista
 • lasku
 • maksutosite
 • HUOM!
  Jos kuitissa on maininta "siirretty Svean rahoituspalveluun" liitä kuitin liitteeksi lasku ja maksukuitti

Korvaushakemuksen liitteet julkinen hammashoito (hammaslääkäri/suuhygienisti):

 • lasku
 • maksutosite (verkkopankista tulostettu kuitti)