Lääkkeet

Korvaus on 80 % lääkärin määräämistä lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista, niitä vastaavista

tuotteista ja perusvoiteista silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla.

Korvaus lasketaan siitä hinnasta, josta sairausvakuutuslain mukainen korvaus on laskettu.

Alkuomavastuuseen sisältyvistä lääkekustannuksista korvataan 80 %, vaikka niistä ei ole saatu
korvausta sairausvakuutuslain nojalla.


Korvaushakemuksen liitteet silloin kun korvausta ei ole saatu suoraan apteekista:

Liitteet silloin kun korvausta ei ole saatu suoraan apteekista alkuomavastuun osalta:

  • apteekkikuitti (= alkuperäinen kassakuitti)

Lääkehaku (Katso lääkkeen hinta ja korvattavuus sekä vastaavat valmisteet)

Durolane-, Suplasyn 1- ja Synvisc One -lääkeinjektiot eivät ole korvattavia.