Tutkimus- ja hoito


Korvaus on 100 % lääkärin määräämistä laboratoriotutkimuksista ja patologian alaan kuuluvista tutkimuksista sekä niihin liittyvästä näytteenotosta.

Korvaus on 100 % lääkärin määräämistä radiologisista tutkimuksista, ei kuitenkaan tutkimuksen yhteydessä tehtävistä muista toimenpiteistä, ellei hallitus yksittäistapauksessa katso kohtuulliseksi
suostua kustannusten korvaamiseen joko kokonaan tai osaksi.

Korvaus on 100 % lääkärin määräämästä valohoidosta silloin, kun hoito on myös sairausvakuutuslain nojalla korvattavaa.


Korvaushakemuksen liitteet:

  • korvaushakemus SV 127
  • tutkimus- ja hoitomääräys SV 3
  • lasku
  • maksutosite