Kansaneläkelaitos:

Kela

Lääkehaku

(katso lääkkeen hinta ja korvattavuus sekä vastaavat valmisteet)


Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterit:

JulkiTerhikki


Vakuutuskassat ry:


Finanssivalvonta:

www.finanssivalvonta.fi


Fine Vakuutus-ja rahoitusneuvonta:
vakuutus- ja rahoitusneuvonta


Muut:

www.EU-terveydenhoito.fi

- Tietoa terveyspalvelujen käyttämisestä Suomessa ja ulkomailla