Sairaanhoitokorvausten hakeminen:

Korvausta sairaanhoidon kustannuksista on haettava kuuden (6) kuukauden kuluessa maksun
suorittamisesta.

Korvausta haettaessa postita kassaan alkuperäiset lomakkeet: kelan selvityslomake, lasku perityistä kustannuksista, kuitti maksusta ja korvaushakemus (SV127), muista lisätä korvaushakemukseen tilinumero ja allekirjoitus.

Asioidessasi muualla kuin sopimuspaikassa (esim. yksityisellä lääkäriasemalla, hammaslääkärillä, fysikaalisessa hoitolaitoksessa tai apteekissa) maksa kustannukset kokonaisuudessaan itse. Mainitse kassalla, että Kela-korvausta ei vähennetä kustannuksista, koska kuulut sairauskassaan, joka hoitaa jäsentensä Kela-korvausten maksamisen.

Kassan maksama korvaus muodostuu Kela-korvauksesta ja kassan lisäetuuskorvauksesta.


Sairaalahoitopäivä-, päiväkirurgia-, poliklinikka-, sarjahoito-, terveyskeskus- ja päivystysmaksut:

Sairaalahoitopäivä-, päiväkirurgia-, poliklinikka-, sarjahoito-, terveyskeskus- ja päivystysmaksut voi lähettää kassan maksettavaksi (laskun on oltava kassassa vähintään 4 arkipäivää ennen eräpäivää). Liitä laskuun viesti, josta ilmenee, että se on tarkoitettu kassan maksettavaksi.

Jos olet maksanut laskun itse, lähetä alkuperäinen lasku ja maksukuitti kassaan.


Matkakorvausten hakeminen:

Korvausta matkoista on haettava kuuden (6) kuukauden kuluessa matkan tekemisestä tai
maksun suorittamisesta.

Matka korvataan halvimman mahdollisen matkustustavan mukaan. Halvin matkustustapa on
yleensä julkinen kulkuneuvo, esimerkiksi linja-auto tai juna.

1.7.2018 alkaen korvausta voi saada vain niistä taksimatkoista, jotka on tilattu keskitetystä tilausnumerosta. Yhdensuuntaisen matkan omavastuu on enintään 25 euroa.

Yksityiseen terveydenhuoltoon tehdystä matkasta tulee aina esittää hakemuksen liitteenä lomake SV 67, Todistus matkakorvausta varten tai muu vastaava selvitys.

Oman auton käyttäminen alle 100 km:n matkalla on korvattavaa ilman terveydenhuollon
todistusta tai erillistä selvitystä liikenneolosuhteista. Yli 100 km:n matka omalla autolla korvataan vain terveydenhuollon antaman todistuksen tai liikenneolosuhteista johtuvan syyn perusteella.

Voit tehdä matkakorvaushakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa www.kela.fi/asiointi
Lisätietoja
www.kela.fi/matkat


Apteekit ja lääkäriasemat:

Apteekeissa ja lääkäriasemilla, joilla on suorakorvaussopimus kassan kanssa, saat palvelut
suorakorvattuna esittämällä kassan vihreän lisäetuuskortin ja kela-kortin, jonka kääntöpuolella on kassan tunnus 30902.

Jos apteekki perii sinulta alkuomavastuun, toimita maksukuitti kassaan korvauksen saamiseksi.