Hallitus

Kassan hallitukseen kuuluu kahdeksan varsinaista jäsentä, joista kullakin tulee olla henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen valitsee kassankokous. Hallitukseen ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta ja hallituksesta eroaa joka vuosi neljä varsinaista jäsentä varajäsenineen.

Varsinaiset jäsenet

Juha Viitala, puheenjohtaja
UPM Communication Papers Oy

Lauri Juhola
UPM Communication Papers Oy

Sirkku Julku-Ulvinen
Metsä Fibre Oy

Markku Määttänen
Kongsberg Maritime Finland Oy

Esa Heinonen
UPM Communication Papers Oy

Pasi Järvinen
UPM Communication Papers Oy

Petteri Osmonen
UPM Communication Papers Oy

Pasi Sihvonen , varapuheenjohtaja
UPM Communication Papers OyVarajäsenet

Jyrki Rantanen
UPM Communication Papers Oy

Tuula Pool
UPM Communication Papers Oy

Jouni Katavisto
Metsä Fibre Oy

Markku Kangas
Kongsberg Maritime Finland Oy

Pasi Rihko
Kongsberg Maritime Finland Oy

Raisa Koponen
UPM Communication Papers Oy

Matti Peltonen
UPM Communication Papers Oy

Jukka Heinonen
UPM Communication Papers Oy