Hallitus

Kassan hallitukseen kuuluu kahdeksan varsinaista jäsentä, joista kullakin tulee olla henkilökohtainen varajäsen.

Kassankokous valitsee hallituksen. Hallitukseen ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta, ja hallituksesta eroaa joka vuosi neljä varsinaista jäsentä varajäsenineen.

Varsinaiset jäsenet

Jukka Heinonen
UPM Communication Papers Oy

Pasi Järvinen
UPM Communication Papers Oy

Pasi Sihvonen
UPM Communication Papers Oy, pj

Petteri Osmonen
UPM Communication Papers Oy

Lauri Juhola
UPM Communication Papers Oy

Sirkku Julku-Ulvinen
Metsä Fibre Oy

Markku Määttänen
Kongsberg Maritime Finland Oy

Juha Viitala
UPM Communication Papers Oy, vpjVarajäsenet

Pasi Rihko
Kongsberg Maritime Finland Oy

Tapani Saaristo
UPM Communication Papers Oy

Hannu Saviaho
UPM Communication Papers Oy

Matti Peltonen
UPM Communication Papers Oy

Tuula Pool
UPM Communication Papers Oy

Jouni Katavisto
Metsä Fibre Oy

Markku Kangas
Kongsberg Maritime Finland Oy

Heikki Aaltonen
UPM Communication Papers Oy