Hallitus

Kassan hallitukseen kuuluu kahdeksan varsinaista jäsentä, joista kullakin tulee olla henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen valitsee kassankokous. Hallitukseen ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta ja hallituksesta eroaa joka vuosi neljä varsinaista jäsentä varajäsenineen.

Varsinaiset jäsenet

Esa Heinonen UPM Communication Papers Oy

Pasi Järvinen UPM Communication Papers Oy

Pasi Sihvonen UPM Communication Papers Oy vpj

Petteri Osmonen UPM Communication Papers Oy

Allan Aalto Metsä Fibre Oy

Lauri Juhola UPM Communication Papers Oy

Markku Määttänen Rolls-Royce Oy Ab

Juha Viitala UPM Communication Papers Oy pj


Varajäsenet

Pasi Rihko Rolls-Royce Oy Ab

Raisa Koponen UPM Communication Papers Oy

Jukka Heinonen UPM Communication Papers Oy

Matti Peltonen UPM Communication Papers Oy

Sirkku Julku-Ulvinen Metsä Fibre Oy

Tuula Pool UPM Communication Papers Oy

Markku Kangas Rolls-Royce Oy Ab

Jyrki Rantanen UPM Communication Papers Oy