Poliklinikka-, sarjahoito- ja päiväkirurgiamaksutKorvaus on 100 %:

sairaalan poliklinikkamaksu, sarjahoitomaksu sekä päiväkirurgiasta peritty maksu enintään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) mukaisiin enimmäismääriin saakka.

Korvaushakemuksen liitteet:


Huom!

Laskun voi lähettää kassan maksettavaksi (laskun on oltava kassassa vähintään 5 arkipäivää ennen eräpäivää). Liitä laskuun viesti, josta ilmenee, että se on tarkoitettu kassan maksettavaksi.