Kassan jäsenmaksu on 1,10 % jäsenen työnantajalta saamasta ennakkoperintälain (1118/1996) alaisesta palkasta, kuitenkin vähintään 30 € kuukaudessa. Palkattoman poissaolon ajan jäsenmaksu on 30 € kuukaudessa. Jos palkaton poissaolo alkaa tai päättyy kesken kuukauden, peritään suhteellinen osuus koko kuukauden maksusta.

Jäsenen tulee ilmoittaa kuukauden kuluessa palkattoman poissaolon alkamisesta jäsenmaksun maksamisesta koko poissaolon ajalta.

Kassan hallitus voi hakemuksesta vapauttaa jäsenen jäsenmaksun suorittamisvelvollisuudesta palkattoman poissaolon ajalta. Maksuvapautuksen aikana jäsenellä ei ole oikeutta näiden sääntöjen 13 - 14 §:n mukaisiin lisäetuuksiin eikä myöskään ajalta, jolloin hän laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen.


Työsuhteen päättyessä maksettavasta lomakorvauksesta ja lomarahasta ei peritä jäsenmaksua.


HUOM!

Palkattoman poissaolon (esim. lomautuksen, vuorottelu- ja hoitovapaan) aikana kassan lisäetuudet pysyvät voimassa vain jos jäsenmaksu on suoritettu ko. ajalta.

Ilmoita palkattomasta poissaolosta ja sen ajan jäsenmaksun maksamisesta tällä lomakkeella

Voit lähettää ilmoituksen joko postitse tai sähköpostitse.


Katso kassan sääntöjen pykälät 7 ja 8.

Lisätietoja asiasta puh. 02-8240 677