Kassan vakuutusmaksu on 1,10 % vakuutetun työnantajalta saamasta ennakkoperintälain (1118/1996) alaisesta palkasta, kuitenkin vähintään 30 € kuukaudessa. Palkattoman poissaolon ajan vakuutusmaksu on 30 € kuukaudessa. Jos palkaton poissaolo alkaa tai päättyy kesken kuukauden, peritään suhteellinen osuus koko kuukauden maksusta.

Vakuutetun tulee ilmoittaa kuukauden kuluessa palkattoman poissaolon alkamisesta vakuutusmaksun maksamisesta koko poissaolon ajalta.

Kassan hallitus voi hakemuksesta vapauttaa vakuutetun vakuutusmaksun suorittamisvelvollisuudesta palkattoman poissaolon ajalta. Maksuvapautuksen aikana vakuutetulla ei ole oikeutta näiden sääntöjen 13 - 14 §:n mukaisiin lisäetuuksiin eikä myöskään ajalta, jolloin hän laiminlyö vakuutusmaksun suorittamisen.


Työsuhteen päättyessä maksettavasta lomakorvauksesta ja lomarahasta ei peritä vakuutusmaksua.


HUOM!

Palkattoman poissaolon (esim. lomautuksen, vuorottelu- ja hoitovapaan) aikana kassan lisäetuudet pysyvät voimassa vain jos vakuutusmaksu on suoritettu ko. ajalta.

Ilmoita palkattomasta poissaolosta ja sen ajan vakuutusmaksun maksamisesta tällä lomakkeella

Voit lähettää ilmoituksen joko postitse tai sähköpostitse.


Katso kassan sääntöjen pykälät 7 ja 8.

Lisätietoja asiasta puh. 02-8240 677