Kassan jäsenmaksu on 1,10 % jäsenen työnantajalta saamasta ennakkoperintälain (1118/1996) alaisesta palkasta, kuitenkin vähintään 30 € kuukaudessa. Palkattoman poissaolon ajan jäsenmaksu on 30 € kuukaudessa. Jos palkaton poissaolo alkaa tai päättyy kesken kuukauden, peritään suhteellinen osuus koko kuukauden maksusta.

Jäsenen tulee ilmoittaa kuukauden kuluessa palkattoman poissaolon alkamisesta jäsenmaksun maksamisesta koko poissaolon ajalta.

Kassan hallitus voi hakemuksesta vapauttaa jäsenen jäsenmaksun suorittamisvelvollisuudesta palkattoman poissaolon ajalta. Jäsenellä ei maksuvapautuksen aikana ole oikeutta näiden sääntöjen 13 - 14 §:n mukaisiin lisäetuuksiin eikä myöskään ajalta, jolloin hän laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen.


Työsuhteen päättyessä maksettavasta lomakorvauksesta ja lomarahasta ei peritä jäsenmaksua.


HUOM!

Palkattoman poissaolon (esim. lomautuksen, vuorotteluvapaan, hoitovapaan) aikana kassan lisäetuudet pysyvät voimassa vain jos jäsenmaksu on suorittettu ko. ajalta.

Lomakkeen, jolla ilmoitat kassaan palkattomasta poissaolosta ja jäsenmaksun maksamisesta löytyy tästä.

Ilmoituksen voit lähettää postitse tai sähköpostilla.


Katso kassan sääntöjen pykälät 7 ja 8.

Lisätietoja asiasta puh. 02-8240 677