Terveyskeskusmaksut


Korvaus on 100 % avosairaanhoidon lääkäripalvelusta terveyskeskuksessa peritystä, muusta kuin hammashoidosta tai fysioterapiasta johtuvasta, maksusta.

Korvaushakemuksen liitteet:


Huom!

Laskun voi lähettää kassan maksettavaksi (laskun on oltava kassassa vähintään 5 arkipäivää ennen eräpäivää). Liitä laskuun viesti, josta ilmenee, että se on tarkoitettu kassan maksettavaksi.