Terveyskeskusmaksut


Korvaus on 100 % avosairaanhoidon lääkäripalvelusta terveyskeskuksessa peritty muusta kuin hammashoidosta johtuva maksu.


Korvaushakemuksen liitteet:

  • alkuperäinen lasku
  • maksutosite

Huom!

Maksut voi myös lähettää kassan maksettavaksi (laskun on oltava kassassa vähintään 4 arkipäivää ennen eräpäivää). Liitä laskuun viesti, josta ilmenee, että se on tarkoitettu kassan maksettavaksi.