Matkat


Matkakorvaus 100 % halvimman mahdollisen matkustustavan mukaan. Halvin matkustustapa on yleensä julkinen kulkuneuvo, esimerkiksi linja-auto tai juna.

1.7.2018 alkaen korvausta voi saada vain niistä taksimatkoista, jotka on tilattu keskitetystä tilausnumerosta. Yhdensuuntaisen matkan omavastuu on enintään 25 euroa.


Oman auton käyttäminen alle 100 km:n matkalla on korvattavaa ilman terveydenhuollon todistusta tai erillistä selvitystä liikenneolosuhteista. Yli 100 km:n matka omalla autolla korvataan vain terveydenhuollon antaman todistuksen tai liikenneolosuhteista johtuvan syyn perusteella.

Yksityiseen terveydenhuoltoon tehdystä matkasta tulee aina esittää hakemuksen liitteenä
lomake SV 67, todistus matkakorvausta varten tai muu vastaava selvitys.

Tarpeelliset majoittumiskustannukset korvataan, mikäli kassan jäsen on korvattavan matkan aikana joutunut yöpymään majoitusliikkeessä taikka tutkimus- tai hoitolaitoksen potilaita varten järjestetyssä majoituspaikassa. Korvaus on enintään 90,00 euroa/yö.

Kuntoutusmatkoista ja kuntoutuksesta aiheutuneista majoittumiskustannuksista ei makseta kassan lisäetuutta.

  • matkakorvaushakemus SV 4
  • linja-auto-,taksi-, ambulanssikuitti
  • yksityiseen terveydenhuoltoon tehdystä matkasta SV 67 tai muu vastaava selvitys
  • tosite majoittautumisesta

Voit tehdä matkakorvaushakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa: Asiointipalvelu OmaKela


Lisätietoja: www.kela.fi/matkat