4.1.2022

JÄSENMAKSU

Jäsenmaksu on vuonna 2022 edelleen 1,10 % jäsenen työnantajalta saamasta ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, mutta kuitenkin vähintään:

15,00 € kahden viikon pituiselta palkkakaudelta tai
30,00 € kuukauden pituiselta palkkakaudelta.

Palkattoman työstä poissaolon ajalta jäsenmaksu on 30,00 € kuukaudessa.

LISÄETUUSKORVAUKSET

1.1.2022 annetun fysioterapian, hieronnan ja hammashoidon lisäetuuden enimmäismäärä kalenterivuonna on 500,00 €

1.1.2022 tai sen jälkeen hankituista silmälaseista korvauksen enimmäismäärä on 500,00 € .


JÄSENETU SYNSAM:ILTA

Synsam tarjoaa Sairauskassa Sampaksen jäsenille ja heidän perheenjäsenille seuraavat edut:

silmälasit - 30 %
aurinkolasit - 25 %
piilolasit - 25 %

Edut ovat voimassa kaikissa Synsam-liikkeissä. Lähimmän Synsam-liikkeen yhteystietoineen löydät osoitteesta www.synsam.fi. Etu ei ole yhdistettävissä muihin tarjouksiin.

Saadaksesi edut mainitse asioinnin aluksi Sairauskassa Sampaksen jäsenedusta.


4.1.2021

JÄSENMAKSU

Jäsenmaksu on edelleen 1,10 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta,
kuitenkin vähintään:

15,00 € 2 viikon pituiselta palkkakaudelta tai

30,00 € kuukauden pituiselta palkkakaudelta.

Muun kuin sairaudesta johtuvan palkattoman poissaolon ajalta (esim. työseisaus, lomautus, työtapaturma, liikennevahinko, opinto-, vuorottelu- tai perhevapaa) perittävä jäsenmaksu tai kuntoutustukea saavan jäsenen jäsenmaksu, on 30,00 € kuukaudessa.

LISÄETUUSKORVAUKSET

Hammashoidon kulujen (hammaslääkärinpalkkio, suuhygienistinpalkkio, protetiikka, hammasröntgen, purentakiskot) lisäetuuskorvauksen enimmäismäärä (1.1.2021 tai sen jälkeen annetuista hoidoista) on 500,00 € kalenterivuoden aikana annetuista hoidoista.

Silmälasikorvauksen enimmäismäärä 1.1.2021 alkaen 450,00 €.


6.11.2019

MAKSUTOSITTEIDEN LÄHETTÄMINEN

Kassa lopettaa sairaanhoitokorvausten maksutositteiden lähettämisen 6.11.2019 alkaen.
Jatkossa maksutosite postitetaan ainoastaan jäsenen pyynnöstä tai jos korvaus hylätään osittain taikka kokonaan.

Kelan päätös sairausvakuutuslain mukaisesta korvauksesta tulee edelleen kotiin, mutta se koskee ainoastaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta.

Sairauskassan lisäetuuskorvaus käsitellään kassassa samaan aikaan Kela-korvauksen kanssa, mutta siitä ei lähetä jäsenelle maksutositetta.

Maksetun korvauksen määrän voi tarkistaa tilitapahtumista.


1.1.2019

Päivärahat (sairaus-, äitiys- ja vanhempainpäiväraha sekä isyys- ja
erityishoitoraha) siirtyvät Kelan keskitettyyn maksatukseen 1.1.2019.
Etuudet maksetaan Kelan päivärahapäätöksen mukaisina maksupäivinä.


JÄSENMAKSU

Jäsenmaksu on edelleen 1,10 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta,
kuitenkin vähintään 12,50 € /2 viikkossa tai 25,00 € / kuukaudessa.LISÄETUUSKORVAUKSET 1.1.2019
Kassan maksamiin lisäetuuskorvauksiin ei ole tehty muutoksia.


2018

TAKSIMATKOJEN KORVAAMINEN 1.7.2018 ALKAEN

Sairauskassa korvaa 1.7.2018 alkaen vain ne taksimatkat, jotka on tilattu tilausvälityskeskuksesta.

JÄSENMAKSUUN VÄHIMMÄISJÄSENMAKSU

Kassan jäsenmaksu on 1.1.2017 alkaen 1,1 % jäsenen työnantajalta saamasta ennakkoperintälain alaisesta palkasta, kuitenkin vähintään 25,00 € kuukaudessa.

Palkattomalla vapaalla olevan jäsenen tai kuntoutustukea saavan jäsenen jäsenmaksu on 25,00 € kuukaudessa. Jäsenen tulee ilmoittaa kuukauden kuluessa palkattoman loman alkamisesta jäsenmaksun maksamisesta koko palkattoman loman ajalta. Ilmoituslomakkeen voit tulostaa toimintaohjeiden lomakkeet-välilehdeltä.

LÄÄKEKORVAUSTEN ALKUOMAVASTUU

Jos et saa apteekissa suorakorvausta alkuomavastuusta, toimita apteekin kassakuitti Sampakseen korvauksen maksamiseksi.

MUUTOKSIA LÄÄKEKORVAUKSIIN VUONNA 2016

Sairausvakuutuslaki ja kassan säännöt muuttuivat 1.1.2016 jolloin otettiin käyttöön 50 euron alkuomavastuu lääkekorvauksiin. Alkuomavastuu tarkoittaa sitä, että lääkärin määräämistä Kelan korvaamista valmisteista saa sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen (eli Kela-korvauksen) vasta, kun vuotuiset lääkekustannukset ylittävät alkuomavastuun. Kassa korvaa 80 % alkuomavastuuseen sisältyvistä lääkekustannuksista kuten muistakin sairausvakuutuslain mukaan korvattavista lääkkeistä.

UUSIA SOPIMUSPAIKKOJA

Sairauskassa Sampas on solminut uusia suorakorvaussopimuksia yksityisten palveluntuottajien kanssa. Katso yhteistyökumppanit sopimuspaikat -välilehdeltä.