13.03.2024 VAKUUTUSMAKSU PALKANMAKSUN KESKEYTYESSÄ
 • Jos palkanmaksu keskeytyy töiden estymisestä johtuen koko palkkakuden ajalta, tulee sinun itse maksaa kassan vakuutusmaksu ko. palkkakaudelta, mikäli haluat pitää kassan lisäetuuskorvaukset voimassa keskeytyksen aikana.
 • Kassa laskuttaa keskeytyksenaikaiset vakuutusmaksut takautuvasti.
 • Jos et halua pitää lisäetuuksia voimassa keskeytyksen aikana, ilmoita siitä kassaan sähköpostitse (toimisto@sampas.fi)

VAKUUTUSMAKSUT JA LISÄETUUDET 1.1.2024 ALKAEN

Vakuutusmaksut

Vakuutusmaksuprosentti työnantajan maksamasta ennakkoperintälain alaisesta palkasta on edelleen 1,1 % , mutta vakuutusmaksun määrään tulee seuraavat muutokset:

 • tuntipalkkaisen vakuutetun vakuutusmaksu on vähintään 20,00 € / 2 viikon palkkakausi ja enintään 55,00 € / 2 viikon palkkakausi

 • kuukausipalkkaisen vakuutetun vakuutusmaksu on vähintään 40,00 € kuukaudessa ja enintään 110,00 € kuukaudessa

 • palkkaa ja eläkettä (osatyökyvyttömyyseläkettä, osittaista varhennettua vanhuuseläkettä tai täyttä vanhuuseläkettä) samanaikaisesti saavalta henkilöltä, joka on vastaavasti vähentänyt työntekoaan työnantajan palveluksessa, peritään vakuutusmaksu sekä palkasta että eläkkeestä ja häneen sovelletaan näiden sääntöjen mukaisia työsuhteessa työnantajaan olevaa henkilöä koskevia määräyksiä. Vakuutusmaksu on 1,1 % palkasta ja 1,1 % eläketulosta.
 • palkattoman työstä poissaolon (esim. työnseisaus, lomautus, tapaturma, liikennevahinko, opinto-, vuorottelu- ja perhevapaa) ajalta tai kuntoutustuen aikana vakuuttaminen on vapaaehtoista. Vakuutusmaksu on vakuutetun palkkakausikohtaisen vakuutusmaksun vähimmäismäärän suuruinen palkattomalta palkkakaudelta.
  Ilmoitus vakuutusmaksun maksamisesta koko palkattoman poissaolon ajalta tai anomus vakuutusmaksuvapautuksesta tulee tehdä kassaan kuukauden kuluessa palkattoman poissaolon alkamisesta taikka kuntoutustuen saannin alkamisesta.

Lisäetuuskorvauksien enimmäismäärät

Lääkärin määräämät tukipohjalliset, tuet ja sidokset
- joka toinen kalenterivuosi enintään 150,00 €


Silmälasikorvaus 500,00 € kun vakuutussuhde on kestänyt vähintään yhden vuoden

- joka toinen kalenterivuosi yksistä silmälaseista tai aurinkolaseista silmälasivahvuuksilla tai piilolasien kertaostosta tai linssileikkauksesta kertakorvauksena

Lääkärin määräämä fysioterapia ja toimintaterapia 600,00 €
- tarvitaan edelleen lääkärin määräys, vaikka Kela ei korvaa fysioterapiaa
Huom! jos saat lähetteen etävastaanotolla pyydä lääkäriä postittamaan se sinulle, koska määräyksen tulee olla lääkärin allekirjoittama

Hammashoito 600,00 €
- hammaslääkärin, hammasteknikon tai suuhygienistin hoitotyöstä peritystä palkkiosta. Hoitotyönä pidetään myös hampaiden ja suun tutkimusta, hammasröntgentutkimusta, oikomishoitoa, purentakiskon, uniapneakiskon, hammasproteesin ja hammasteknisiä kustannuksia sekä hammashoitoon liittyvien materiaalien ja teknisen työn kustannuksia

Lääkärin määräämä hieronta 500,00 €
Huom! jos saat lähetteen etävastaanotolla pyydä lääkäriä postittamaan se sinulle, koska määräyksen tulee olla lääkärin allekirjoittama

UUSI LISÄETUUS:

Lääkärin määräämä psykoterapeutin tai psykologin antama terapia
- 75 % kustannuksista enintään 250,00 € kalenterivuodessa


2023

IsoKarhun Hammas Hammaslääkäriaseman jäsenetu Sampaslaisille

- 7 %:n alennus perushammashoidosta
- kassan jäseniltä ei veloiteta toimisto- ja palvelumaksua

JÄSENETU SYNSAM:ILTA

Synsam tarjoaa Sairauskassa Sampaksen vakuutetuille ja heidän perheenjäsenille seuraavat edut:

 • silmälasit - 30 %
 • aurinkolasit - 25 %
 • piilolasit - 25 %

Edut ovat voimassa kaikissa Synsam-liikkeissä. Lähimmän Synsam-liikkeen yhteystietoineen löydät osoitteesta www.synsam.fi.
Etu ei ole yhdistettävissä muihin tarjouksiin.

Saadaksesi edut mainitse asioinnin aluksi Sairauskassa Sampaksen jäsenedusta.


2.1.2023

1.1.2023 alkaen muutoksia yksityisen sairaanhoidon Kela-korvauksiin

Kelan tiedote asiasta löytyy täältä: Muutoksia yksityisen sairaanhoidon Kela-korvauksiin
Jatkossa Kela-korvauksia ei siis makseta esim. laboratoriotutkimuksista, kuvantamisesta (röntgen-, ultraääni- ja magneettitutkimuksesta) eikä fysikaalisesta hoidosta.

Muutokset eivät toistaiseksi vaikuta sairauskassan maksamiin korvauksiin. Korvausprosentit ja omavastuut pidetään ennallaan ja kassan lisäetuuden määrää kasvatetaan poistuvien Kela-korvausten määrän verran. Korvausmenojen kasvua seurataan.

HUOM!

Yksityisen sairaanhoidon korvauksien muutos vaikuttaa myös asiakkaan oikeuteen saada korvausta matkasta, jonka hän tekee yksityiseen sairaanhoitoon. Kela korvaa asiakkaan matkoja yksityiseen sairaanhoitoon vain, jos siellä annettu hoito on Kela-korvattavaa. Jos asiakas kuitenkin hakeutuu hoitoon hyvinvointialueen antamalla maksusitoumuksella tai palvelusetelillä, matka korvataan sinne, mistä asiakas on hankkinut hoidon. Tällöin asiakas tarvitsee todistuksen matkakorvausta varten (SV 67). Todistuksesta täytyy käydä ilmi, että annettu hoito perustuu maksusitoumukseen tai palveluseteliin.

Kassan sääntöjen mukaan sairaanhoidosta johtuvat välttämättömät matkakulut korvataan sairauskassan hallituksen antamien yleisohjeiden mukaisesti halvinta kulkutapaa käyttäen, ellei muuta matkustustapaa sairauden laadusta tai liikenneolosuhteista johtuen ole pidettävä välttämättömänä.

Hallituksen antama yleisohje yksityiseen sairaanhoitoon tehtyjen matkojen korvaamisesta silloin, kun matka on tehty ei Kela-korvattavaan hoitoon, esim. MRI-tutkimukseen tai yksityisleikkaukseen:
- korvaus myönnetään halvimman matkustustavan mukaan (yleensä linja-auto tai oma auto) lähimpään yksityisen terveydenhuollon hoitopaikkaan
- lähin hoitopaikka arvioidaan julkisen terveydenhuollon hoidon porrastuksen mukaisesti

VAKUUTUSMAKSU

Vakuutusmaksu on vuonna 2023 edelleen 1,10 % jäsenen työnantajalta saamasta ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, mutta kuitenkin vähintään:

15,00 € kahden viikon pituiselta palkkakaudelta tai
30,00 € kuukauden pituiselta palkkakaudelta.

Palkattoman työstä poissaolon ajalta vakuutusmaksu on 30,00 € kuukaudessa.

LISÄETUUSKORVAUKSIEN ENIMMÄISMÄÄRÄT v. 2023

Fysioterapia 600,00 €
- hoitokäynneiltä 1.1.2023 alkaen
- tarvitaan edelleen lääkärin määräys, vaikka Kela ei korvaakaan fysioterapiaa

Hammashoito 600,00 €
- hoitokäynneiltä 1.1.2023 alkaen

Hieronta 500,00 €
- hierontakäynneistä 1.1.2023 alkaen
- tarvitaan edelleen lääkärin määräys

Silmälasikorvaus 500,00 €
- joka toinen kalenterivuosi yksistä silmälaseista (tai aurinkolaseista silmälasivahvuuksilla, piilolaseista kertakorvauksena tai linssileikkauksesta)
- kun vakuutussuhde on kestänyt vähintään yhden vuoden