IsoKarhun Hammas Hammaslääkäriaseman jäsenetu Sampaslaisille

- 7 %:n alennus perushammashoidosta
- kassan jäseniltä ei veloiteta toimisto- ja palvelumaksua

JÄSENETU SYNSAM:ILTA

Synsam tarjoaa Sairauskassa Sampaksen vakuutetuille ja heidän perheenjäsenille seuraavat edut:

silmälasit - 30 % aurinkolasit - 25 % piilolasit - 25 %

Edut ovat voimassa kaikissa Synsam-liikkeissä. Lähimmän Synsam-liikkeen yhteystietoineen löydät osoitteesta www.synsam.fi. Etu ei ole yhdistettävissä muihin tarjouksiin.

Saadaksesi edut mainitse asioinnin aluksi Sairauskassa Sampaksen jäsenedusta.

2.1.2023

1.1.2023 alkaen muutoksia yksityisen sairaanhoidon Kela-korvauksiin

Kelan tiedote asiasta löytyy täältä: Muutoksia yksityisen sairaanhoidon Kela-korvauksiin
Jatkossa Kela-korvauksia ei siis makseta esim. laboratoriotutkimuksista, kuvantamisesta (röntgen-, ultraääni- ja magneettitutkimuksesta) eikä fysikaalisesta hoidosta.

Muutokset eivät toistaiseksi vaikuta sairauskassan maksamiin korvauksiin. Korvausprosentit ja omavastuut pidetään ennallaan ja kassan lisäetuuden määrää kasvatetaan poistuvien Kela-korvausten määrän verran. Korvausmenojen kasvua seurataan.

HUOM!

Yksityisen sairaanhoidon korvauksien muutos vaikuttaa myös asiakkaan oikeuteen saada korvausta matkasta, jonka hän tekee yksityiseen sairaanhoitoon. Kela korvaa asiakkaan matkoja yksityiseen sairaanhoitoon vain, jos siellä annettu hoito on Kela-korvattavaa. Jos asiakas kuitenkin hakeutuu hoitoon hyvinvointialueen antamalla maksusitoumuksella tai palvelusetelillä, matka korvataan sinne, mistä asiakas on hankkinut hoidon. Tällöin asiakas tarvitsee todistuksen matkakorvausta varten (SV 67). Todistuksesta täytyy käydä ilmi, että annettu hoito perustuu maksusitoumukseen tai palveluseteliin.

Kassan sääntöjen mukaan sairaanhoidosta johtuvat välttämättömät matkakulut korvataan sairauskassan hallituksen antamien yleisohjeiden mukaisesti halvinta kulkutapaa käyttäen, ellei muuta matkustustapaa sairauden laadusta tai liikenneolosuhteista johtuen ole pidettävä välttämättömänä.

Hallituksen antama yleisohje yksityiseen sairaanhoitoon tehtyjen matkojen korvaamisesta silloin, kun matka on tehty ei Kela-korvattavaan hoitoon, esim. MRI-tutkimukseen tai yksityisleikkaukseen:
- korvaus myönnetään halvimman matkustustavan mukaan (yleensä linja-auto tai oma auto) lähimpään yksityisen terveydenhuollon hoitopaikkaan
- lähin hoitopaikka arvioidaan julkisen terveydenhuollon hoidon porrastuksen mukaisesti

VAKUUTUSMAKSU

Vakuutusmaksu on vuonna 2023 edelleen 1,10 % jäsenen työnantajalta saamasta ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, mutta kuitenkin vähintään:

15,00 € kahden viikon pituiselta palkkakaudelta tai
30,00 € kuukauden pituiselta palkkakaudelta.

Palkattoman työstä poissaolon ajalta vakuutusmaksu on 30,00 € kuukaudessa.

LISÄETUUSKORVAUKSIEN ENIMMÄISMÄÄRÄT v. 2023

Fysioterapia 600,00 €
- hoitokäynneiltä 1.1.2023 alkaen
- tarvitaan edelleen lääkärin määräys, vaikka Kela ei korvaakaan fysioterapiaa

Hammashoito 600,00 €
- hoitokäynneiltä 1.1.2023 alkaen

Hieronta 500,00 €
- hierontakäynneistä 1.1.2023 alkaen
- tarvitaan edelleen lääkärin määräys

Silmälasikorvaus 500,00 €
- joka toinen kalenterivuosi yksistä silmälaseista (tai aurinkolaseista silmälasivahvuuksilla, piilolaseista kertakorvauksena tai linssileikkauksesta)
- uusilla jäsenillä oikeus ensimmäiseen silmälasikorvaukseen yhden vuoden jäsenyyden jälkeen

4.1.2022

VAKUUTUSMAKSU

Vakuutusmaksu on vuonna 2022 edelleen 1,10 % jäsenen työnantajalta saamasta ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, mutta kuitenkin vähintään:

15,00 € kahden viikon pituiselta palkkakaudelta tai
30,00 € kuukauden pituiselta palkkakaudelta.

Palkattoman työstä poissaolon ajalta vakuutusmaksu on 30,00 € kuukaudessa.

LISÄETUUSKORVAUKSET

1.1.2022 annetun fysioterapian, hieronnan ja hammashoidon lisäetuuden enimmäismäärä kalenterivuonna on 500,00 €

1.1.2022 tai sen jälkeen hankituista silmälaseista korvauksen enimmäismäärä on 500,00 € .


JÄSENETU SYNSAM:ILTA

Synsam tarjoaa Sairauskassa Sampaksen jäsenille ja heidän perheenjäsenille seuraavat edut:

silmälasit - 30 %
aurinkolasit - 25 %
piilolasit - 25 %

Edut ovat voimassa kaikissa Synsam-liikkeissä. Lähimmän Synsam-liikkeen yhteystietoineen löydät osoitteesta www.synsam.fi. Etu ei ole yhdistettävissä muihin tarjouksiin.

Saadaksesi edut mainitse asioinnin aluksi Sairauskassa Sampaksen jäsenedusta.


4.1.2021

VAKUUTUSMAKSU

Vakuutusmaksu on edelleen 1,10 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta,
kuitenkin vähintään:

15,00 € 2 viikon pituiselta palkkakaudelta tai

30,00 € kuukauden pituiselta palkkakaudelta.

Muun kuin sairaudesta johtuvan palkattoman poissaolon ajalta (esim. työseisaus, lomautus, työtapaturma, liikennevahinko, opinto-, vuorottelu- tai perhevapaa) perittävä vakuutusmaksu tai kuntoutustukea saavan jäsenen jäsenmaksu, on 30,00 € kuukaudessa.

LISÄETUUSKORVAUKSET

Hammashoidon kulujen (hammaslääkärinpalkkio, suuhygienistinpalkkio, protetiikka, hammasröntgen, purentakiskot) lisäetuuskorvauksen enimmäismäärä (1.1.2021 tai sen jälkeen annetuista hoidoista) on 500,00 € kalenterivuoden aikana annetuista hoidoista.

Silmälasikorvauksen enimmäismäärä 1.1.2021 alkaen 450,00 €.


6.11.2019

MAKSUTOSITTEIDEN LÄHETTÄMINEN

Kassa lopettaa sairaanhoitokorvausten maksutositteiden lähettämisen 6.11.2019 alkaen.
Jatkossa maksutosite postitetaan ainoastaan jäsenen pyynnöstä tai jos korvaus hylätään osittain taikka kokonaan.

Kelan päätös sairausvakuutuslain mukaisesta korvauksesta tulee edelleen kotiin, mutta se koskee ainoastaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta.

Sairauskassan lisäetuuskorvaus käsitellään kassassa samaan aikaan Kela-korvauksen kanssa, mutta siitä ei lähetä jäsenelle maksutositetta.

Maksetun korvauksen määrän voi tarkistaa tilitapahtumista.


1.1.2019

Päivärahat (sairaus-, äitiys- ja vanhempainpäiväraha sekä isyys- ja
erityishoitoraha) siirtyvät Kelan keskitettyyn maksatukseen 1.1.2019.
Etuudet maksetaan Kelan päivärahapäätöksen mukaisina maksupäivinä.


VAKUUTUSMAKSU

Vakuutusmaksu on edelleen 1,10 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta,
kuitenkin vähintään 12,50 € /2 viikossa tai 25,00 € / kuukaudessa.LISÄETUUSKORVAUKSET 1.1.2019
Kassan maksamiin lisäetuuskorvauksiin ei ole tehty muutoksia.


2018

TAKSIMATKOJEN KORVAAMINEN 1.7.2018 ALKAEN

Sairauskassa korvaa 1.7.2018 alkaen vain ne taksimatkat, jotka on tilattu tilausvälityskeskuksesta.

JÄSENMAKSUUN VÄHIMMÄISJÄSENMAKSU

Kassan jäsenmaksu on 1.1.2017 alkaen 1,1 % jäsenen työnantajalta saamasta ennakkoperintälain alaisesta palkasta, kuitenkin vähintään 25,00 € kuukaudessa.

Palkattomalla vapaalla olevan jäsenen tai kuntoutustukea saavan jäsenen jäsenmaksu on 25,00 € kuukaudessa. Jäsenen tulee ilmoittaa kuukauden kuluessa palkattoman loman alkamisesta jäsenmaksun maksamisesta koko palkattoman loman ajalta. Ilmoituslomakkeen voit tulostaa toimintaohjeiden lomakkeet-välilehdeltä.

LÄÄKEKORVAUSTEN ALKUOMAVASTUU

Jos et saa apteekissa suorakorvausta alkuomavastuusta, toimita apteekin kassakuitti Sampakseen korvauksen maksamiseksi.

MUUTOKSIA LÄÄKEKORVAUKSIIN VUONNA 2016

Sairausvakuutuslaki ja kassan säännöt muuttuivat 1.1.2016 jolloin otettiin käyttöön 50 euron alkuomavastuu lääkekorvauksiin. Alkuomavastuu tarkoittaa sitä, että lääkärin määräämistä Kelan korvaamista valmisteista saa sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen (eli Kela-korvauksen) vasta, kun vuotuiset lääkekustannukset ylittävät alkuomavastuun. Kassa korvaa 80 % alkuomavastuuseen sisältyvistä lääkekustannuksista kuten muistakin sairausvakuutuslain mukaan korvattavista lääkkeistä.

UUSIA SOPIMUSPAIKKOJA

Sairauskassa Sampas on solminut uusia suorakorvaussopimuksia yksityisten palveluntuottajien kanssa. Katso yhteistyökumppanit sopimuspaikat -välilehdeltä.