Sairaalan hoitopäivämaksut


Korvaus on 100 % sairaalan ja terveyskeskuksen hoitopäivämaksu enintään keskussairaalan muussa kuin psykiatrisessa toimintayksikössä annetusta lyhytaikaisesta hoidosta perittävän hoitomaksun enimmäismäärään saakka.

Korvausta suoritetaan enintään 300 vuorokaudelta saman sairauden johdosta.


Korvaushakemuksen liitteet:

  • alkuperäinen lasku
  • maksutosite

Huom!

Maksut voi myös lähettää kassan maksettavaksi (laskun on oltava kassassa vähintään 4 arkipäivää ennen eräpäivää). Liitä laskuun viesti, josta ilmenee, että se on tarkoitettu kassan maksettavaksi.