Sairaalan hoitopäivämaksut


Korvaus on 100 %

Sairaalan ja terveyskeskuksen hoitopäivämaksu korvataan enintään keskussairaalan muussa kuin psykiatrisessa toimintayksikössä annetusta lyhytaikaisesta hoidosta perittävän hoitomaksun enimmäismäärään saakka.

Korvausta suoritetaan enintään 300 vuorokaudelta saman sairauden johdosta.


Korvaushakemuksen liitteet:


Huom!

Laskun voi lähettää kassan maksettavaksi (laskun on oltava kassassa vähintään 5 arkipäivää ennen eräpäivää). Liitä laskuun viesti, josta ilmenee, että se on tarkoitettu kassan maksettavaksi.