TUTKIMUS- JA HOITOMÄÄRÄYSTEN ALLEKIRJOITUS

17.05.2023

Mikäli saat ETÄVASTAANOTOLLA lääkäriltä tutkimus- tai hoitomääräyksen esim. laboratoriotutkimukseen, hierontaan tai fysioterapiaan, pyydä lääkäriä POSTITTAMAAN
ALLEKIRJOITETTU MÄÄRÄYS sinulle kotiin.

Kassan korvauksen saamisen edellytyksenä on, että määräyksessä on lääkärin omakätinen allekirjoitus! 

17.05.2023TUTKIMUS- JA HOITOMÄÄRÄYSTEN ALLEKIRJOITUS
25.05.2020VIHREÄN LISÄETUUSKORTIN PALAUTTAMINEN